Spelar sök

Dina Spelare

Länkar

Statistik

Reklam

Brigadier General AirJerr United States Brigadier General Battlefield 2142 Utmärkelser

Numer ovanför ...

Utmärkelser 98 / 126 (77.78%)
Medaljer 16 / 20 (80%)
Emblem 51 / 66 (77.27%)
Pins 15 / 16 (93.75%)
Ordensband 16 / 24 (66.67%)

Sista erhålla Utmärkelser

Combat Efficiency Pin Combat Efficiency Pin
14-07-16 01:38
Distinguished Combat Efficiency Pin Distinguished Combat Efficiency Pin
14-07-16 01:19
Bronze Star Bronze Star
14-07-16 01:19
Titan survival Pin Titan survival Pin
14-07-15 20:35

Medaljer

Bronze Star Bronze Star
14-07-16 01:19 sista
09-03-11 03:08 första
1656x erhållna
Silver Star Silver Star
14-07-15 00:39 sista
09-03-11 04:44 första
1849x erhållna
Gold Star Gold Star
14-07-14 20:33 sista
09-05-19 01:04 första
2128x erhållna
Infantry Combat Medal Infantry Combat Medal
10-12-27 04:17 sista
10-12-27 04:17 första
1x erhållna
Meritorious Infantry Combat Medal Meritorious Infantry Combat Medal
10-12-27 04:17 sista
10-12-27 04:17 första
1x erhållna
Medal Of Gallantry Medal Of Gallantry
09-04-17 01:59 sista
09-04-17 01:59 första
1x erhållna
European Honorific Cross European Honorific Cross
09-06-13 00:37 sista
09-06-13 00:37 första
1x erhållna
Distinguished Pan Asian Star Distinguished Pan Asian Star
09-06-20 21:42 sista
09-06-20 21:42 första
1x erhållna
Meritorious Conquest Medal Meritorious Conquest Medal
12-07-08 16:41 sista
12-07-08 16:41 första
1x erhållna
Meritorious Titan Medal Meritorious Titan Medal
10-02-05 04:21 sista
10-02-05 04:21 första
1x erhållna
Armor Service Medal Armor Service Medal
09-11-20 23:26 sista
09-11-20 23:26 första
1x erhållna
Good Conduct Medal Good Conduct Medal
09-04-22 02:27 sista
09-04-22 02:27 första
1x erhållna
Honorable Service Medal Honorable Service Medal
09-07-17 21:56 sista
09-07-17 21:56 första
1x erhållna
Purple Heart Purple Heart
14-02-26 20:55 sista
09-03-11 00:32 första
12x erhållna
Titan Medallion Titan Medallion
09-12-14 00:56 sista
09-12-14 00:56 första
1x erhållna
Ground Base Medallion Ground Base Medallion
09-04-15 05:55 sista
09-04-15 05:55 första
1x erhållna
Distinguished Service Medal Distinguished Service Medal
68.99% Framsteg
Infantry Combat Of Merit Medal Infantry Combat Of Merit Medal
57.14% Framsteg
Aircraft Combat Medal Aircraft Combat Medal
95.41% Framsteg
Air Transport Transfer Medal Air Transport Transfer Medal
100% Framsteg

Emblem

Support Service Badge Support Service Badge
09-06-06 20:37 erhållna
100% Framsteg
Recon Service Badge Recon Service Badge
09-09-15 05:55 erhållna
100% Framsteg
Assault Service Badge Assault Service Badge
09-07-10 21:27 erhållna
Engineer Badge Engineer Badge
12-12-24 03:45 erhållna
Squad Leader Badge Squad Leader Badge
13-07-21 06:35 erhållna
Collectors Badge Collectors Badge
14-05-15 04:21 erhållna
Pistol Commendation Badge Pistol Commendation Badge
10-12-27 03:40 erhållna
100% Framsteg
Explosive Gallantry Badge Explosive Gallantry Badge
09-09-15 05:55 erhållna
Air Defense Badge Air Defense Badge
10-08-04 06:08 erhållna
100% Framsteg
Titan Commander Badge Titan Commander Badge
10-12-28 01:31 erhållna
33% Framsteg
Engineer Excellence Badge Engineer Excellence Badge
09-06-04 06:00 erhållna
100% Framsteg
Medic Excellence Badge Medic Excellence Badge
10-12-27 03:40 erhållna
Resupply Service Badge Resupply Service Badge
09-05-09 08:42 erhållna
100% Framsteg
Armor Service Badge Armor Service Badge
10-04-09 03:08 erhållna
Aircraft Service Badge Aircraft Service Badge
12-02-16 22:02 erhållna
Transport Service Badge Transport Service Badge
09-07-06 04:52 erhållna
100% Framsteg
Titan Combat Excellence Badge Titan Combat Excellence Badge
09-07-28 07:56 erhållna
Titan Defense Excellence Badge Titan Defense Excellence Badge
09-10-19 04:29 erhållna
Titan Destruction Achievement Badge Titan Destruction Achievement Badge
10-02-05 04:21 erhållna
Arctic Combat Badge Arctic Combat Badge
12-12-24 03:45 erhållna
Vehicle Excellence Badge Vehicle Excellence Badge
12-04-22 23:41 erhållna
100% Framsteg
Commander Excellence Badge Commander Excellence Badge
0% Framsteg

Pins

Combat Efficiency Pin Combat Efficiency Pin
14-07-16 01:38 sista
09-03-07 03:12 första
22065x erhållna
Distinguished Combat Efficiency Pin Distinguished Combat Efficiency Pin
14-07-16 01:19 sista
09-03-29 03:03 första
4952x erhållna
Problem Solver Pin Problem Solver Pin
14-02-02 01:00 sista
10-02-05 04:21 första
8x erhållna
Titan Destructor Pin Titan Destructor Pin
14-07-12 19:52 sista
09-03-22 01:34 första
165x erhållna
Titan Defender Pin Titan Defender Pin
14-07-15 01:03 sista
09-03-17 06:48 första
2232x erhållna
Infiltrator Pin Infiltrator Pin
11-01-30 03:27 sista
11-01-30 03:27 första
1x erhållna
Wheels Of Hazard Pin Wheels Of Hazard Pin
14-07-14 00:46 sista
09-05-16 07:35 första
1310x erhållna
Collectors Pin Collectors Pin
14-06-30 02:27 sista
10-11-30 04:09 första
48x erhållna
Explosive Efficiency Pin Explosive Efficiency Pin
14-07-14 23:25 sista
09-04-01 06:39 första
291x erhållna
Emergency Rescue Pin Emergency Rescue Pin
14-07-01 01:19 sista
09-03-03 01:33 första
505x erhållna
Titan survival Pin Titan survival Pin
14-07-15 20:35 sista
09-03-21 03:09 första
447x erhållna
Firearm Efficiency Pin Firearm Efficiency Pin
10-12-27 03:40 sista
10-12-26 00:11 första
8x erhållna
Clear Skies Pin Clear Skies Pin
14-06-13 00:22 sista
10-01-11 01:03 första
177x erhållna
Close Combat Pin Close Combat Pin
09-04-22 04:28 sista
09-04-21 03:06 första
3x erhållna
Assault Lines Attack Pin Assault Lines Attack Pin
14-05-28 02:35 sista
12-04-17 02:40 första
18x erhållna
Troop Transporter Pin Troop Transporter Pin

Ordensband

Air Defense Ribbon Air Defense Ribbon
13-07-24 00:25 sista
Aircraft Service Ribbon Aircraft Service Ribbon
12-02-16 22:02 sista
Halo Ribbon Halo Ribbon
14-01-01 20:32 sista
Infantry Officer Ribbon Infantry Officer Ribbon
11-12-18 21:13 sista
Meritorious Unit Service Ribbon Meritorious Unit Service Ribbon
09-05-30 02:55 sista
Valorous Unit Service Ribbon Valorous Unit Service Ribbon
10-10-19 07:16 sista
Armored Service Ribbon Armored Service Ribbon
14-01-01 20:32 sista
Crew Service Ribbon Crew Service Ribbon
10-04-10 08:30 sista
Pac Duty Ribbon Pac Duty Ribbon
14-05-30 23:44 sista
European Duty Ribbon European Duty Ribbon
14-05-30 23:44 sista
Soldier Merit Ribbon Soldier Merit Ribbon
14-06-23 01:31 sista
Good Conduct Ribbon Good Conduct Ribbon
14-06-23 01:31 sista
Legion Of Merit Ribbon Legion Of Merit Ribbon
14-06-23 01:31 sista
Ground Base Defense Ribbon Ground Base Defense Ribbon
14-05-30 23:44 sista
Cold Front Unit Service Ribbon Cold Front Unit Service Ribbon
12-12-24 03:45 sista
Meritorious Winterstrike Ribbon Meritorious Winterstrike Ribbon
14-05-30 23:44 sista
Combat Commander Ribbon Combat Commander Ribbon
4.35% Framsteg
Distinguished Unit Service Ribbon Distinguished Unit Service Ribbon
78.28% Framsteg
War College Ribbon War College Ribbon
2.91% Framsteg
Aerial Service Ribbon Aerial Service Ribbon
100% Framsteg
Titan Aerial Defense Ribbon Titan Aerial Defense Ribbon
42.08% Framsteg
Titan Commander Ribbon Titan Commander Ribbon
13.87% Framsteg
Operation Snowflake Ribbon Operation Snowflake Ribbon
100% Framsteg
Transporter Duty Ribbon Transporter Duty Ribbon
46.38% Framsteg

Ordalags förklaring

ueR: Ett tillstånd som under en ronda måste uppnås.

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT