Spelar sök

Dina Spelare

Länkar

Statistik

Reklam

Brigadier General Ic3]~[Cold Brigadier General Battlefield 2142 Utmärkelser

Numer ovanför ...

Utmärkelser 46 / 126 (36.51%)
Medaljer 4 / 20 (20%)
Emblem 27 / 66 (40.91%)
Pins 11 / 16 (68.75%)
Ordensband 4 / 24 (16.67%)

Sista erhålla Utmärkelser

Collectors Pin Collectors Pin
10-12-27 14:41
Combat Efficiency Pin Combat Efficiency Pin
10-12-27 14:41
Bronze Star Bronze Star
10-12-27 14:41
Emergency Rescue Pin Emergency Rescue Pin
10-12-27 14:41

Medaljer

Bronze Star Bronze Star
10-12-27 14:41 sista
10-03-24 04:18 första
26x erhållna
Silver Star Silver Star
10-11-27 16:54 sista
10-03-23 12:35 första
30x erhållna
Gold Star Gold Star
10-12-24 06:35 sista
10-03-23 11:42 första
27x erhållna
Infantry Combat Medal Infantry Combat Medal
10-03-25 05:57 sista
10-03-25 05:57 första
1x erhållna
Distinguished Service Medal Distinguished Service Medal
36.55% Framsteg
Meritorious Infantry Combat Medal Meritorious Infantry Combat Medal
85.71% Framsteg
Infantry Combat Of Merit Medal Infantry Combat Of Merit Medal
85.71% Framsteg
Medal Of Gallantry Medal Of Gallantry
-9974762.87% Framsteg
European Honorific Cross European Honorific Cross
32.37% Framsteg
Distinguished Pan Asian Star Distinguished Pan Asian Star
41.99% Framsteg
Meritorious Conquest Medal Meritorious Conquest Medal
100% Framsteg
Meritorious Titan Medal Meritorious Titan Medal
7.84% Framsteg
Aircraft Combat Medal Aircraft Combat Medal
0.34% Framsteg
Armor Service Medal Armor Service Medal
0.96% Framsteg
Good Conduct Medal Good Conduct Medal
69.09% Framsteg
Honorable Service Medal Honorable Service Medal
33.88% Framsteg
Purple Heart Purple Heart
Air Transport Transfer Medal Air Transport Transfer Medal
1.26% Framsteg
Titan Medallion Titan Medallion
51.58% Framsteg
Ground Base Medallion Ground Base Medallion
50% Framsteg

Emblem

Support Service Badge Support Service Badge
10-03-24 08:22 erhållna
Recon Service Badge Recon Service Badge
10-03-24 08:22 erhållna
Assault Service Badge Assault Service Badge
10-03-24 08:22 erhållna
Engineer Badge Engineer Badge
10-03-24 08:22 erhållna
Squad Leader Badge Squad Leader Badge
10-03-24 08:22 erhållna
27.67% Framsteg
Collectors Badge Collectors Badge
10-03-27 18:35 erhållna
Pistol Commendation Badge Pistol Commendation Badge
10-06-25 13:57 erhållna
Explosive Gallantry Badge Explosive Gallantry Badge
10-03-24 08:22 erhållna
98% Framsteg
Air Defense Badge Air Defense Badge
10-03-24 08:22 erhållna
0.97% Framsteg
Commander Excellence Badge Commander Excellence Badge
10-03-28 11:46 erhållna
51.4% Framsteg
Medic Excellence Badge Medic Excellence Badge
10-06-23 12:19 erhållna
100% Framsteg
Resupply Service Badge Resupply Service Badge
10-03-26 15:26 erhållna
100% Framsteg
Titan Defense Excellence Badge Titan Defense Excellence Badge
10-04-23 14:09 erhållna
15.81% Framsteg
Arctic Combat Badge Arctic Combat Badge
10-04-26 13:34 erhållna
50.76% Framsteg
Titan Commander Badge Titan Commander Badge
0% Framsteg
Engineer Excellence Badge Engineer Excellence Badge
1.08% Framsteg
Armor Service Badge Armor Service Badge
0.41% Framsteg
Aircraft Service Badge Aircraft Service Badge
1.24% Framsteg
Transport Service Badge Transport Service Badge
4.94% Framsteg
Titan Combat Excellence Badge Titan Combat Excellence Badge
7.91% Framsteg
Titan Destruction Achievement Badge Titan Destruction Achievement Badge
0% Framsteg
Vehicle Excellence Badge Vehicle Excellence Badge
3.42% Framsteg

Pins

Combat Efficiency Pin Combat Efficiency Pin
10-12-27 14:41 sista
10-03-22 12:06 första
651x erhållna
Distinguished Combat Efficiency Pin Distinguished Combat Efficiency Pin
10-12-21 15:49 sista
10-03-22 12:06 första
199x erhållna
Titan Destructor Pin Titan Destructor Pin
10-03-23 12:55 sista
10-03-23 12:55 första
1x erhållna
Titan Defender Pin Titan Defender Pin
10-07-20 19:20 sista
10-04-23 13:22 första
4x erhållna
Infiltrator Pin Infiltrator Pin
10-11-11 06:20 sista
10-04-26 12:54 första
14x erhållna
Wheels Of Hazard Pin Wheels Of Hazard Pin
10-12-04 12:21 sista
10-12-04 12:21 första
1x erhållna
Collectors Pin Collectors Pin
10-12-27 14:41 sista
10-03-22 12:06 första
936x erhållna
Emergency Rescue Pin Emergency Rescue Pin
10-12-27 14:41 sista
10-03-22 13:18 första
234x erhållna
Titan survival Pin Titan survival Pin
10-09-18 12:24 sista
10-09-18 12:24 första
1x erhållna
Firearm Efficiency Pin Firearm Efficiency Pin
10-12-27 12:52 sista
10-03-26 13:50 första
111x erhållna
Close Combat Pin Close Combat Pin
10-04-26 12:25 sista
10-04-26 12:25 första
1x erhållna
Problem Solver Pin Problem Solver Pin
Troop Transporter Pin Troop Transporter Pin
Explosive Efficiency Pin Explosive Efficiency Pin
Clear Skies Pin Clear Skies Pin
Assault Lines Attack Pin Assault Lines Attack Pin

Ordensband

Halo Ribbon Halo Ribbon
10-03-23 13:07 sista
Soldier Merit Ribbon Soldier Merit Ribbon
10-03-27 18:35 sista
Good Conduct Ribbon Good Conduct Ribbon
10-04-28 08:35 sista
Legion Of Merit Ribbon Legion Of Merit Ribbon
10-12-01 07:21 sista
Air Defense Ribbon Air Defense Ribbon
Aircraft Service Ribbon Aircraft Service Ribbon
Infantry Officer Ribbon Infantry Officer Ribbon
55.87% Framsteg
Combat Commander Ribbon Combat Commander Ribbon
4.94% Framsteg
Distinguished Unit Service Ribbon Distinguished Unit Service Ribbon
79.85% Framsteg
Meritorious Unit Service Ribbon Meritorious Unit Service Ribbon
100% Framsteg
Valorous Unit Service Ribbon Valorous Unit Service Ribbon
72.35% Framsteg
War College Ribbon War College Ribbon
3.3% Framsteg
Armored Service Ribbon Armored Service Ribbon
Crew Service Ribbon Crew Service Ribbon
28.01% Framsteg
Pac Duty Ribbon Pac Duty Ribbon
75.41% Framsteg
European Duty Ribbon European Duty Ribbon
58.55% Framsteg
Ground Base Defense Ribbon Ground Base Defense Ribbon
5.5% Framsteg
Aerial Service Ribbon Aerial Service Ribbon
1.26% Framsteg
Titan Aerial Defense Ribbon Titan Aerial Defense Ribbon
0% Framsteg
Titan Commander Ribbon Titan Commander Ribbon
0.01% Framsteg
Operation Snowflake Ribbon Operation Snowflake Ribbon
5% Framsteg
Cold Front Unit Service Ribbon Cold Front Unit Service Ribbon
50% Framsteg
Transporter Duty Ribbon Transporter Duty Ribbon
3.38% Framsteg
Meritorious Winterstrike Ribbon Meritorious Winterstrike Ribbon
45% Framsteg

Ordalags förklaring

ueR: Ett tillstånd som under en ronda måste uppnås.

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT